Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

2021-05-11
Protokollen ligger under Info

Ulovlig arbeid på elektrisk anlegg og utstyr

2021-02-10
Etter gjentatte strømbrudd i Sigurd Jorsalfarsvei 25 er det avdekket ulovlige elektriske koblinger i en kjellerbod. Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til personer som utfører arbeid på elektriske anlegg og utstyr, slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. I dette tilfellet var ledningene i koblingene av-isolerte og førte til kortslutninger i sikringsanlegget. Styret gjør oppmerksom på at det i kjellerne i utgangspunktet ikke er anledning til å ta strøm til annet enn belysning, og at alt elektrisk arbeid med kontaktpunkter skal utføres av kvalifisert personell.
- Lenke til mer informasjon...

Parkering på borettslagets område

2021-02-02
Det er viktig at alle andelseiere og besøkende følger borettslagets regler og skilter for parkering. Påse at det ikke parkeres i strid med skilting og regelverk. Ordensreglene og infoskriv fra Trondheim Parkering gir god veiledning ved søknad om tillatelse til parkering på borettslagets område.

Lading av elbil i Blusuvold Borettslag

2021-01-12
Borettslaget har avtale med Ohmia Charging om lading av elbil på egne skiltede p-plasser. Se rundskriv under Info

Reviderte Ordensregler for Blusuvold Borettslag

2021-01-12
Ordensreglene er reviderte pr. 11.01.2021. Se særlig pkt. 9-parkeringen. Det er nå slik at andelseier selv administrerer 1 utendørs p-plass og èn gjestepass. Informasjonsskriv fra Trondheim Parkering gir god veiledning. Se under Info.
- Lenke til mer informasjon...

Borettslagets personvernerklæring

2020-06-03
Borettslagets personvernerklæring-GDPR ligger under Info på hjemmesiden.

Design og programmering av Daniel Schofield © 2009 - Logo: m38.no