Velkommen til våre hjemmesider

Blusuvold Borettslag ligger i et attraktivt og sentralt boområde like ved Tyholttårnet i Trondheim.
Det er kort vei til nærmeste butikk (Bunnpris Gourmet), og til Valentinlyst kjøpesenter med dagligvarebutikker, apotek, legekontorer og treningssenter.

Buss til sentrum kan tas fra holdeplasser like ved.
Gangavstanden til sentrum er ca. 30 minutter.

Borettslaget består av 7 blokker på borettslagets 32 mål store område. Mellom blokkene er det pent opparbeidede og barnevennlige grøntområder med gangveger mot borettslagets garasjeanlegg og parkeringsområde.
Det er to opparbeidede lekeplasser for barn, henholdsvis mellom Lillebergveien 12 og 14 og ved Sigurd Jorsalfarsvei 27.

Blusuvold Borettslag ble bygget i årene 1962-63.
Borettslagets første vedtekter ble vedtatt på generalforsamling 1.juni 1961.
Borettslagets nåværende vedtekter ble vedtatt i ordinær generalforsamling 30. april 2010.

Blusuvold Borettslag består av 212 andeler.

Borettslaget praktiserer forkjøpsrett for andelseierne.

Det er tre typer leiligheter i borettslaget, 4-roms, 3-roms og 2-roms. Leilighetene er meget attraktive og omsettes raskt i boligmarkedet.
Borettslaget er veldrevet, har lave felleskostnader og lav fellesgjeld.
Renhold som trappevask, kabel-tv og internett inngår i felleskostnaden.

Borettslaget har 100 garasjer til utleie for andelseierne og 60 utendørs p-plasser (inkl.ladeplasser for el-bil).

Trondheim Parkering har ansvaret for håndhevingen av parkeringsreglene på området, og beboere som ikke leier garasjer skal ha eget elektronisk parkeringsoblat i SmartOblat-registeret.

Borettslaget har egen vaktmester.

Borettslaget har festlokale og vaskeri i Lillebergveien 6. Festlokalet kan leies ut til andelseiere etter avtale.

Borettslagets Ordensregler har som formål å skape et trygt og godt bomiljø for alle beboerne i borettslaget.
Det skal søkes til styret om eventuelt dyrehold og bruksoverlating av andel (fremleie).

Det innkalles til ordinær generalforsamling hvert år innen den 30. april.

Trio Eiendomsservice er borettslagets forretningsfører og Orkla Revisjon As er vår revisor.Design og programmering av Daniel Schofield © 2009 - Logo: m38.no